Termeni și condiții

Garanţii

      Serviciul acoperă toate defectele de natură mecanică sau electrică, în condiţiile descrise în certificatele de garanţie eliberate de producatori. Serviciul se referă doar la produsele pentru care a fost achiziţionat, produse ce sunt identificate pe bază de Serial Number, certificat de garanţie standard în original (certificatul de garanţie al producătorului) şi factura de achiziţie (copie sau original). Produsul trebuie să fie in configuraţia originală şi să nu fi suferit deteriorări sau intervenţii neautorizate. În situaţia în care reparaţia produsului nu este posibilă, produsul va fi înlocuit cu un produs nou, identic sau similar, cu specificaţii şi caracteristici de performanţă cel putin egale cu cele ale produsului iniţial. Datorită avansului tehnologic produsul propus pentru înlocuire poate avea un preţ mai mic decat cel al produsului iniţial.  Produsul primit pentru înlocuire beneficiază în continuare de acoperirea garanţiei pană la expirarea termenului iniţial. În situaţia în care nici înlocuirea nu este posibilă, atunci clientul va primi contravaloarea produsului, la valoarea inregistrată pe factura de achiziţie.
În situaţia în care se solicită preluarea nejustificată a produselor în service, Julien Expert îşi rezervă dreptul de a percepe o taxă de diagnosticare şi/sau transport.
Timpul de nefuncţionare prelungeşte în mod corespunzător termenul de garanţie. Acest interval se consideră din momentul înregistrşrii în unitatea de service, pană la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi notificarea clientului în scris (mail/SMS), în vederea ridicării produsului.
Garanţia este în conformitate cu drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia consumatorului.

Powered by Julien Expert © 2015